domingo, 31 de octubre de 2010

Aprenentatge Imaginació art

Aprenentatge Imaginació Art

Sempre he pensat que per desemvolupar
qualsevol disciplina artística és nesesari
tenir una gran imaginació o 
creativitat i això s'ha de complementar
amb un bon aprenentatge o formació de les 
diciplines en les quals ens volem moure.